بسمه تعالی

مهم : از تاریخ 96/08/01 کلیه کالاهای موجود در سبد شرکت بِست وی دارای امتیاز کامل و با ضریب 1 محاسبه میگردند.

در راستای اهداف بلند مدت و تغییر آیین نامه بازاریابی شبکه ای و تقدیر از فعالان در این تجارت، این شرکت، پلن درآمدی خود را طوری طراحی نمود که بازاریابان بتوانند با صرف حداقل انرژی به حداکثر در آمد در این تجارت دست پیدا کنند.

در این پلن سعی بر این شده که ​دغدغه های  ناشی از پلن درآمدی به کلی از بین برود.

این پلن بر مبنای فروش واقعی طراحی شده است و فارغ از هر گونه توهم زایی میباشد.

دسترسی به مرحله نهایی این پلن به سادگی و کاملا ممکن میباشد که با نگاهی اجمالی به این پلن، این موضوع برای شما آشکار خواهد شد.

از مواردی که در این پلن بسیار رعایت شده است

1- ساده بودن تشریح پلن و درک راحت برای عموم

2-تشویق بازاریابان به خرده فروشی

3-رسیدن راحت لایه های پایین به پاداشها

4-پاداش شایسته برای لایه ای میانی

5- پاداش ویژه و بسیار برازنده برای مدیران ارشد بازاریابی

6-حداکثر خروجی طبق آیین نامه بازاریابی شبکه ای(40 درصد از فروش کل)

پلن درآمدی

تعاریف

بازاریاب: به شخصی اطلاق میگردد که در سایت شرکت ثبت نام کره باشد و دارای کد واحد بازاریابی باشد.

بازاریاب مشمول پورسانت و پاداش: بازاریابی است که طی ماه فعالیت حداقل یکصد هزار تومان از محصولات شرکت را از دفتر کاری خود، برای مصرف شخصی یا فروش خرید نماید.لازم به ذکر است شرکت صرفا به بازاریابانی پورسانت و پاداش پرداخت میکند که جزء بازاریابان مشمول باشند.

خرده فروشی: هر کالایی که بازاریاب برای مصرف شخصی و یا فروش به دیگران از دفتر کار خود خرید نماید.

امتیاز بازاریاب: ارزش هر 1000 تومان فروش یک امتیاز است که این امتیاز در ضریب کالای فروش رفته توسط بازاریاب و مجموعه بازاریابی وی ضرب و امتیاز نهایی به دست می آید.

پلن چند سطحی: پلنی است که در راستای فروش مجموعه بازاریابی تشکیل میشود و بازاریابان رده بالاتر به علت آموزش و هدایت مجموعه از آن پورسانت دریافت میکنند.

پاداش: با توجه به رشد بازاریابان در فروش در ازای فروش کالا، به بازاریابان اعطا میگردد.

ضریب (امتیاز) محصولات: کلیه محصول موجود در سبد کالای این شرکت دارای ضریب امتیاز میباشد که کلیه درصدها، پورسانتها، پاداشها و امتیازات بازاریابان به نسبت محصول فروخته شده توسط ایشان و مجموعه ایشان در این امتیاز ضرب خواهد شد.

پورسانتها و پاداشها

1-پورسانت خرده فروشی: 5 درصد از مبلغ کالا است که در هنگام خرید از قیمت محصول به صورت آنلاین کسر خواهد شد.

همه کسانی که از شرکت خرید میکنند مشمول این تخفیف خواهند شد.

2-پورسانت چند سطحی:

 

سطح

درصد پورسانت از امتیاز محصول

1

2

2

1.8

3

1.7

 

 

فشرده سازی:چنانچه یک بازاریاب به علت عدم خرده فروشی مشمول پورسانت نگردد، کلیه امتیاز فروش مجموعه فروش وی به یک سطح بالاتر منتقل میگردد.

کسانی که حداقل یکصد هزار تومان از محصولات شرکت را خریداری نمایند مشمول خواهند شد.

 پاداشها:

1-پاداش حجمی تک ستاره:

هر بازاریاب به نسبت فروش خود و مجموعه فروش خود امتیازی را کسب مینماید.4  درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش مجموعه ایشان تقسیم خواهد شد.

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که که در هر کانال فروش حداقل یک میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند و فروش محور ضعیفشان حداقل 20 درصد فروش محور بزرگشان باشد.در صورتی که فروش محور ضعیف بازاریاب کمتر از 20 درصد باشد حجم فروش به نسبتی محاسبه میگردد که مشمول قانون ذکر شده باشد.مثلا اگر کسی در محور بزرگ خود 200 میلون فروش داشته باشد و در محور ضعیف 20 میلیون فروش، محور بزرگ فقط 100 میلیون آن محاسبه میگردد.(این عمل صرفا برای جلوگیری از ثبت جایگاههای تقلبی میباشد)

2-پاداش حجمی دو ستاره:

هر بازاریاب به نسبت فروش خود و مجموعه فروش خود امتیازی را کسب مینماید.2  درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش مجموعه ایشان تقسیم خواهد شد.

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که که کل فروش ایشان حداقل 6 میلیون تومان  و فروش محور ضعیفشان حداقل 2 میلیون تومان باشد.در صورتی که فروش محور ضعیف بازاریاب کمتر از 20 درصد باشد حجم فروش به نسبتی محاسبه میگردد که مشمول قانون ذکر شده باشد.مثلا اگر کسی در محور بزرگ خود 200 میلون فروش داشته باشد و در محور ضعیف 20 میلیون فروش، محور بزرگ فقط 100 میلیون آن محاسبه میگردد.(این عمل صرفا برای جلوگیری از ثبت جایگاههای تقلبی میباشد)

3-پاداش حجمی 3 ستاره:

هر بازاریاب به نسبت فروش خود و مجموعه فروش خود امتیازی را کسب مینماید.1  درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش مجموعه ایشان تقسیم خواهد شد.

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که که کل فروش ایشان حداقل 10 میلیون تومان  و فروش محور ضعیفشان حداقل 3 میلیون تومان باشد.در صورتی که فروش محور ضعیف بازاریاب کمتر از 20 درصد باشد حجم فروش به نسبتی محاسبه میگردد که مشمول قانون ذکر شده باشد.مثلا اگر کسی در محور بزرگ خود 200 میلیون فروش داشته باشد و در محور ضعیف 20 میلیون فروش، محور بزرگ فقط 100 میلیون آن محاسبه میگردد.(این عمل صرفا برای جلوگیری از ثبت جایگاههای تقلبی میباشد)

4-پاداش سیلور:

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه ایشان 9 میلیون تومان باشد و درکانال ضعیف حداقل 3 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند.

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

3 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش  مجموعه فروش ایشان ،  تقسیم خواهد شد.

5-پاداش پلاتین:

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه ایشان 17 میلیون تومان باشد و درکانال ضعیف حداقل 4 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند.

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

2 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش  مجموعه فروش ایشان ،  تقسیم خواهد شد

6-پاداش طلا:

بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه ایشان 30 میلیون تومان باشد و درکانال ضعیف حداقل 5 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند.

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1.5 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش  مجموعه فروش ایشان ،  تقسیم خواهد شد.

7-پاداش لاجورد: بازاریابی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند و کل فروش مجموعه ایشان حداقل 70 میلیون تومان باشد. بطوریکه درکانال ضعیف خود حداقل 10 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

3 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

8-پاداش فیروزه: بازاریابی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند و کل فروش مجموعه ایشان حداقل 120 میلیون تومان باشد. بطوریکه درکانال ضعیف خود حداقل 13 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

2 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

9-پاداش مروارید: بازاریابی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند و کل فروش مجموعه ایشان حداقل 70 میلیون تومان باشد. بطوریکه درکانال ضعیف خود حداقل 15 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

10-پاداش عقیق: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی 250 میلیون تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 30 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

2 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

11-پاداش زمرد: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی 350 میلیون تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 35 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

​12-پاداش یاقوت: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی 500 میلیون تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 40 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

13-پاداش الماس سفید: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند  که کل فروش مجموعه وی ششصد میلیون تومان و در کانال ضعیف خود حداقل هفتاد میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

2 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

​14-پاداش الماس زرد: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند  که کل فروش مجموعه وی یک میلیارد تومان و در کانال ضعیف خود حداقل یکصد میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد.

​15-پاداش الماس آبی: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند  که کل فروش مجموعه وی یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و در کانال ضعیف خود حداقل یکصد و پنجاه میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

16-پاداش الماس سرخ: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی دو میلیارد تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 250 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

​17-پاداش الماس سیاه: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی 3 میلیارد تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 300 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد .

18-پاداش BEST WAY: بازاریابانی مشمول این پاداش میشوند که حداقل 3 کانال فروش داشته باشند که کل فروش مجموعه وی 4 میلیارد تومان و در کانال ضعیف خود حداقل 450 میلیون تومان از محصولات شرکت را به فروش برسانند .

مبنای محاسبه این نوع پاداش محور ضعیف بازاریاب میباشد.

1 درصد از فروش کل بین این بازاریابان به نسبت فروش بازاریاب و مجموعه فروش وی تقسیم خواهد شد.

قوانین درآمدی:

1- چنانچه در یکی از سطوح، حتی یک نفر واجد شرایط یکی از پاداشها نگردد، کل آن پاداش بین بازاریابان خرده فروشان برتر،نقره،لاجورد، عقیق، الماس سفید پرداخت میشود.لازم به ذکر است چنانچه افراد مشمول هرگونه پاداشهای ذکر شده هم نشوند، پاداش سرریز بین لایه های پایینتر، به نسبت تقسیم خواهد شد.​

2-در کلیه محاسبات اعم از امتیاز، پورسانت، پاداش و..... ضرایب کالا اعمال میگردد.

3-کلیه بازاریابان موظف به رعایت قوانین بازاریابی شبکه تدوین شده توسط کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای که بر روی سایت www.networkmarketing.mimt.gov.ir    میباشد همچنین قوانین تجارت الکترونیک، قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین داخلی شرکت هستند.شایان ذکر است قوانین ذکر شده بر قوانین داخلی شرکت اولویت دارد.

 

خلاصه کل پلن درآمدی