بسمه تعالی
منشور اخلاقی شرکت بهترین راه تجارت  ویرا 
"بهترین مردمان : سودمندترین آن ها برای مردم هستند" پیامبر اکرم(ص)

بهترین معلم و راهنما، نفس بیدار انسان است که همواره با او و مراقب اوست. اما بی‌شک گاهی همه ما برای رسیدن به کمال و موفقیت نیازمند هدایت و آگاهی یکدیگر هستیم.
براین اساس شرکت بهترین راه تجارت برای تکریم مشتریان و بازاریابان  منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده‌اند.

ما  بر این اعتقادیم که در گردش کار شرکت، مشتری «اصل» است از همین رو انجام خواست‌های بحق و جلب رضایت او را بر خود فرض می‌دانیم.
ما بر این اعتقادیم که رعایت ادب، احترام، تکریم توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه در برخورد با بازاریابان  و ارباب رجوع وظیفه ما است .
ما  بر این اعتقادیم که خوب گوش دادن به سخن بازاریابان، مهمترین اصل در برقراری ارتباط درست است و لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می‌دانیم.
ما براین اعتقادیم که وقت شناسی ، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف ما می‌باشد.
ما بر این اعتقادیم که امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسئولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد بازاریابان به شرکت می‌باشد لذا کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب می‌شماریم.
ما بر این اعتقادیم که راهکارهای جدید بازاریابی شبکه ای و اصلاح امور از طریق پیشنهادها و رهنمودهای بازاریابان به دست می‌آید. از این رو نقد پذیری را نشانه بلوغ و رشد یک شرکت می‌دانیم.
ما بر این اعتقادیم که فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر بازاریابان و انجام به موقع و سریع امور و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان از اساسی‌ترین وظایف ما می‌باشد.
ما بر این اعتقادیم که باید ضمن تکریم و تلاش برای جلب رضایت بازاریابان با اتکا به خداوند متعال در پی تحقق اهداف شرکت بهترین راه تجارت باشیم.
ما بر این اعتقادیم که مبنای ارزیابی عملکرد ما ، نظرات و میزان رضایت شما بازاریابان عزیز و مراجعه کنندگان گرامی است . 
و بالاخره ما بر این اعتقادیم که سعی ما در جلب رضایت بازاریابان، و تلاشی است در انجام وظیفه پاسخگویی به آنان .