شرکت بازاریابی شبکه ای بهترین راه تجارت ویرا با توجه به پتانسیل موجود در عرصه بازرگانی و در جهت سیاستهای کلی نظام مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی که شالوده مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود بر آن شد تا قدم کوچکی در این راه برداشته و این مهم را با ظرفیتهای قوی و توانمند عرصه بازاریابی شبکه ای پیوند دهد. چرا که استفاده از کالای داخلی و حذف واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده گام مهمی در کمک به اقتصاد خانواده ها و پرداخت سود حاصل از حذف واسطه ها به بازاریابان نیز گامی در جهت اشتغال به شمار می رود.

لذا تیمی قدرتمند از تولیدکنندکان و بازرگانان دست به دست هم داده و پس از طی مراحل قانونی شرکت خود را با نام (( بازاریابی شبکه ای بهترین راه تجارت ویرا )) به شماره ثبت 485779 و با نام تجاری ( Best way ) به ثبت رسانده و در تاریخ 1394/11/11 موفق به اخذ مجوز بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران ) گردیدند.